มองอีสานผ่าน NBT ตอน เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 Kaen Film Festival

รายการ : มองอีสานผ่าน NBT ตอน เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 Kaen Film Festival

ออกอากาศ : วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สถานี : NBT Khonkaen Production

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KrGpg…

มองอีสานผ่าน NBT ตอน เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 Kaen Film Festival

Scroll to Top