มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนักเรียนอนุบาลลงแขกเกี่ยวข้าวเรียนรู้วิธีปฎิบัติจริงสู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติ

สำนักข่าว : siamrath.co.th

URL :  https://siamrath.co.th/n/401497

วันที่เผยแพร่ :  22  พ.ย.  2565

Scroll to Top