สาขาออกแบบ สถาปัตย์ จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการสำหรับ นศ.ปี 1

สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตย์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ และปฐมนิเทศการใช้ห้องปฏิบัติงานฯ สำหรับนศ. ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

อาจารย์ ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ เป็นประธานในพิธีไหว้พระพิฆเนศ บายศรีสู่ขวัญและมอบเสื้อปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 87 คน และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมด้วย

กิจกรรมไหว้พระพิฆเนศ  มอบเสื้อปฏิบัติการและปฐมนิเทศการใช้ห้องปฏิบัติงานการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นกิจกรรมประเพณีสำคัญที่สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสามช่วง คือ ช่วงแรก เป็นพิธีไหว้สักการะพระพิฆเนศที่ลานพระพิฆเนศ  หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ช่วงที่สอง พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกแขนเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาด้วยกัน ช่วงที่สาม เป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยมีอาจารย์และบุคลากรที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเป็นผู้สวมให้

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเนื่องจากสาขาวิชาการออกแบบ  เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติการ แบ่งเป็น 5 สายวิชาเอก ดังนี้   ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อม  , ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเซรามิก , ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  ซึ่งนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในโรงฝึกปฏิบัติงานครั้งแรกในช่วงปี 1 เทอม 2  และจำเป็นต้องสวมเสื้อฝึกปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกต่อตัวนักศึกษา  รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาด้วยกันเอง  เป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  และยังเป็นสิริมงคล  สร้างคุณธรรมธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาอีกด้วย

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง

Scroll to Top