ม.ขอนแก่นร่วมงานสัมมนา “2022 Thai Higher Education Promotion and Sino – Thai Education Exchange Conference”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. (เวลาจีน) ณ โรงแรมเซียงอวี่ (XiangYu Hotel) นครเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองการต่างประเทศได้เข้าร่วมงานสัมมนา”2022 Thai Higher Education Promotion and Sino – Thai Education Exchange Conference” จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมกับกรมการศึกษามณฑลเสฉวน และฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยในกลุ่มสถาบันการศึกษาของมณฑลเสฉวนและเยาวชนจีน ตลอดจนเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาของไทย และมณฑลเสฉวนได้แลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลหลักสูตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดในรูปแบบออฟไลน์ มีบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่รองรับชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยโดยมีผู้แทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น Mr.Huacheng Tang และ Miss. Zhenyu Kang เป็นผู้แนะนำให้ข้อมูล และแบบออนไลน์ มี Dr.Chuanchen Bi ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมตอบข้อซักถามจากผู้สนใจ พร้อมกับผู้แทนจากกองการต่างประเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยซีฮวาแห่งนครเฉิงตู มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่จัดงานและงบประมาณ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาของไทย จำนวนกว่า 20 สถาบัน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

ข่าว/ภาพ : เนตรดาว จำเริญดารารัศมี

Scroll to Top