JetStream

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบิทซ์ ประยุกต์ใช้ ‘JetStream’ ระบบจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์หนุนอาคารอนุรักษ์พลังงานครบวงจร

สำนักข่าว : siamrath.co.th อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบ …

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบิทซ์ ประยุกต์ใช้ ‘JetStream’ ระบบจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์หนุนอาคารอนุรักษ์พลังงานครบวงจร Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบิทซ์ ประยุกต์ใช้ ‘JetStream’ ระบบจัดการข้อมูล real-time หนุนอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ในอดีตมนุษย์รู้จักขีดเขียนสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นลงบนวัสดุธรรมชา …

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จับมือ บ.ไอบิทซ์ ประยุกต์ใช้ ‘JetStream’ ระบบจัดการข้อมูล real-time หนุนอาคารอนุรักษ์พลังงาน Read More »

Scroll to Top