AIKKU

มข. ต้อนรับ มทร. หารือ พัฒนาการศึกษา ด้วย AI

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิกา […]

มข. ต้อนรับ มทร. หารือ พัฒนาการศึกษา ด้วย AI Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3 พันคน

สำนักข่าว: mgronline.com มข.จัดอบรมแบบ Virtual แชร์ประสบการณ์

มข.จัดอบรมแบบ Virtual แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3 พันคน Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3 พันคน

สำนักข่าว: khao24h.net มข.จัดอบรมแบบ Virtual แชร์ประสบการณ์อง

มข.จัดอบรมแบบ Virtual แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3 พันคน Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

สำนักข่าว: facebook: ตลาดวิเคราะห์ news มข.จัดอบรมแบบ Virtual

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

สำนักข่าว: intvthai.com มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบกา

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายการศึกษาและบริการ

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน Read More »

Scroll to Top