โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานีอ

มข.ให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าเยี่ยมชมคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเ …

มข.ให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าเยี่ยมชมคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

มข.ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ เยี่ยมชมคณะวิศวะ/แพทย์/ทันตะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะครู แ …

มข.ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ เยี่ยมชมคณะวิศวะ/แพทย์/ทันตะ Read More »

Scroll to Top