โครงการ ‘KKU Public Policy Advocacy Forum 2022’

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้องเกิดขึ้นจริง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจฐานราก

วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2565 หัวข้อ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้อง …

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้องเกิดขึ้นจริง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจฐานราก Read More »

มข.ระดมสมองหนุน อปท.ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2565 หัวข้อ มข.ระดมสมองหนุน อปท.ช่วยลด …

มข.ระดมสมองหนุน อปท.ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ Read More »

Scroll to Top