มข.ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ริเริ่มวางรากฐานในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะ …

มข.ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ริเริ่มวางรากฐานในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »