ส่งสื่อ 2564

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานนวัตกรรม เรื่อง อุปกรณ์เก็บกักละออง ป้องกันเชื้อโรคจากการทำฟัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค

วันที่เผยแพร่ : 03 ก.ค. 2564 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ …

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานนวัตกรรม เรื่อง อุปกรณ์เก็บกักละออง ป้องกันเชื้อโรคจากการทำฟัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค Read More »

เครื่องกักละออง Dental Chamber ใช้กักเก็บละอองฝอยเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19

วันที่เผยแพร่ : 03 ก.ค. 2564  เครื่องกักละออง Dental Chamber …

เครื่องกักละออง Dental Chamber ใช้กักเก็บละอองฝอยเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 Read More »

มข.แก้ปม!!ดึง 10 นักคิด วิจัย พัฒนา วิชาการระดมแก้โจทย์อีสานลดเหลื่อมล้ำ

วันที่เผยแพร่ : 03 ก.ค. 2564 มข.แก้ปม!!ดึง 10 นักคิด วิจัย พั …

มข.แก้ปม!!ดึง 10 นักคิด วิจัย พัฒนา วิชาการระดมแก้โจทย์อีสานลดเหลื่อมล้ำ Read More »

หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%

วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ค. 2564 หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “ …

หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99% Read More »

ม.ขอนแก่น ระดมสมองแก้โจทย์ลดเหลื่อมล้ำ ปัญหาสะสมมาช้านานของคนอีสาน

วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ค. 2564 ม.ขอนแก่น ระดมสมองแก้โจทย์ลดเหลื …

ม.ขอนแก่น ระดมสมองแก้โจทย์ลดเหลื่อมล้ำ ปัญหาสะสมมาช้านานของคนอีสาน Read More »

มข. มอบ Mini Production house หนุนอาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง

วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2564 มข. มอบ Mini Production house ห …

มข. มอบ Mini Production house หนุนอาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง Read More »

“มข.”มอบชุดผลิตสื่อออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างง่ายแถมรวดเร็ว

วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2564 “มข.”มอบชุดผลิตสื่อ …

“มข.”มอบชุดผลิตสื่อออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างง่ายแถมรวดเร็ว Read More »

“มข.”มอบชุดผลิตสื่อออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างง่ายแถมรวดเร็ว

วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2564 “มข.”มอบชุดผลิตสื่อ …

“มข.”มอบชุดผลิตสื่อออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างง่ายแถมรวดเร็ว Read More »

อุปกรณ์พร้อม ! มข. มอบ Mini Production house หนุน อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ …

อุปกรณ์พร้อม ! มข. มอบ Mini Production house หนุน อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง Read More »

ปรบมือต่อเนื่อง !  มข. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของไทย จ …

ปรบมือต่อเนื่อง !  มข. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก Read More »

Scroll to Top