ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญาระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพข่าว: โซเชียลการศึกษา: ความร่วมมือ

ภาพข่าว: โซเชียลการศึกษา: ความร่วมมือ(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ชีพจรกีฬา: ลงนาม

2คณะ’มข.’จัดพิธีลงนามเปิดหลักสูตรร่วม

เภสัชฯจับมือMBA’มข.’ จัดการศึกษาหลักสูตร ควบมากกว่า1ปริญญา

คณะเภสัชฯเอ็มโอยู MBA มข. การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา

วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2564  คณะเภสัชฯเอ็มโอยู MBA มข. การจั …

คณะเภสัชฯเอ็มโอยู MBA มข. การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา Read More »

คณะเภสัชฯเอ็มโอยู MBA มข. การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา

วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2564  คณะเภสัชฯเอ็มโอยู MBA มข. การจั …

คณะเภสัชฯเอ็มโอยู MBA มข. การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา Read More »

Scroll to Top