คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.

วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2565 หัวข้อ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา …

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. Read More »