ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมทางการศึกษา EDUCA Online Festival 2021

กันยายน 15 @ 8:00 น. ตุลาคม 22 @ 17:00 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามเจ้าภาพร่วมจัดงานเทศกาลมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 (EDUCA 2021) ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานผ่านทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ EDUCA (Online Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองทุกความสนใจ และการพัฒนาทั้งเชิงวิชาชีพและชีวิตของครูไทย ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ว่าที่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีแนวคิดหลัก คือ Social Emotional Learning (SEL) เรียนรู้…อารมณ์…สังคม ร่วมพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) ด้วยการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม 

Promotion สำหรับการเข้าร่วมงาน

📌 1. Package Learners ค่าลงทะเบียน 300 บาท

✅ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

✅ เข้าร่วม online workshop และ สัมมนาพิเศษเชิงปฏิสัมพันธ์ (Online Webinars) มากกว่า 90 หัวข้อ

✅ สิทธิ์เข้าร่วม PRE-EDUCA exclusive online workshops 5 – 9 ตุลาคม 64 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนจองที่นั่งก่อน รับจำนวนจำกัด

✅ e-Key takeaways สรุปย่อแต่ละหัวข้อ

✅ e-Certificate สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เข้าร่วม workshop ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาของวิดีโอนั้น ๆ ทั้งนี้ การรับเกียรติบัตร Pre-EDUCA บางหัวข้อเป็นไปตามเงื่อนไขของวิทยากรหัวข้อนั้น ๆ

📌 2. Package Students ลดราคา 50% (พิเศษ 150 บาท)

📌 3. Package Principals สายบริหาร  

 

เริ่มเปิดลงทะเบียน วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.educathai.com

👉 ดาวน์โหลดไฟล์ e-Brochure: EDUCA Online Festival 2021 ฟรี

https://www.educathai.com/knowledge/documents/537

👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม add line official @educathai

 

 

Details

Start:
กันยายน 15 @ 8:00 น.
End:
ตุลาคม 22 @ 17:00 น.
Scroll to Top