ปี: 2564

“ฝึกภาคสนามร่วม” Best Practice ของ มข. นักศึกษาสหสาขาวิชาลงพื้นที่ในชุมชน เรียนรู้ร่วมกัน

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลั …

“ฝึกภาคสนามร่วม” Best Practice ของ มข. นักศึกษาสหสาขาวิชาลงพื้นที่ในชุมชน เรียนรู้ร่วมกัน Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2564 Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19 พร้อมการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุ …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19 พร้อมการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Read More »

การสัมมนา การทำ Tech Foresight

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดเวทีสัมมนา การทำ Tech Foresight แบบเข้มข้น สำหรับ นักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน และผู้สนใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย (Node) จัดเวทีสัมม …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดเวทีสัมมนา การทำ Tech Foresight แบบเข้มข้น สำหรับ นักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน และผู้สนใจ Read More »

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข. วันที่ 3 ธันวาคม 64

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับก …

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข. วันที่ 3 ธันวาคม 64 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๓ ธ.ค. ๖๔)

[ ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ]

บุคลากร มข. ตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ฟรี!!

สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรอง ลงทะเบียนได้ที่ >> https://do …

บุคลากร มข. ตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ฟรี!! Read More »

มข.จัดประชุมผู้บริหาร 21/2564  มุ่งความพร้อมประเมิน EdPEx

วันนี้ ( 2 ธันวาคม 2564 ) เวลา 15.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองว …

มข.จัดประชุมผู้บริหาร 21/2564  มุ่งความพร้อมประเมิน EdPEx Read More »

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธ …

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More »

มข.รับเกียรติบัตรจาก โครงการ digital transcript  อว. ตอกย้ำการเดินหน้าองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ …

มข.รับเกียรติบัตรจาก โครงการ digital transcript  อว. ตอกย้ำการเดินหน้าองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Read More »

Scroll to Top