People

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น Read More »

สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะสหวิทยาการ รับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ (ในรูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. หลักสูตรศึกษาศา …

สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะสหวิทยาการ รับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ (ในรูปแบบออนไลน์) Read More »

นศ.หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ ร่วมเป็นผู้ดูแลคณะทัวร์ งาน YEC Nong Khai ครั้งที่ 11 ณ จ.หนองคายและ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการท่อ …

นศ.หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ ร่วมเป็นผู้ดูแลคณะทัวร์ งาน YEC Nong Khai ครั้งที่ 11 ณ จ.หนองคายและ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว Read More »

ปักหมุด ! มข.เชิญเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 17-19 สิงหาคม นี้ 

เมื่อวันอังคารที่  9  สิงหาคม 2565   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล …

ปักหมุด ! มข.เชิญเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 17-19 สิงหาคม นี้  Read More »

บริจาค 1 ล้านบาท สมทบกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

(วันที่ 9 สค.2565 ) รองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนว …

บริจาค 1 ล้านบาท สมทบกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   Read More »

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (EBM) คณะสหวิทยาการ ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยววิถีชุมชน

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุ …

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (EBM) คณะสหวิทยาการ ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยววิถีชุมชน Read More »

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร …

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาค …

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More »

นักวิจัย มข. เข้ารับพระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

นักวิจัย มข. เข้ารับพระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปร …

นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 Read More »

มข.ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ เยี่ยมชมคณะวิศวะ/แพทย์/ทันตะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะครู แ …

มข.ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ เยี่ยมชมคณะวิศวะ/แพทย์/ทันตะ Read More »

Scroll to Top