Ecological

มข. นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ ช่วยพยาบาลคัดกรองและส่งยาช่วงสถานการณ์โควิด19

ทีมนักวิจัย มข. ผลิตอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(Sanitizer Tunnel) พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลในจ.ขอนแก่น

KKBS บิ๊กคลีนนิ่ง พร้อมออกมาตรการสร้างความมั่นใจ นศ.-บุคลากร

KKBS ห่วงใย นักศึกษา–บุคลากร คุมเข้มมาตรการด้านความสะอาด ป้องกัน COVID-19

Scroll to Top