COVID-19

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 515/2563 เรื่อง แนวทางการจัด …

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) Read More »

มข. จัดอบรม Virtual Classroom ออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ covid-19

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทย …

มข. จัดอบรม Virtual Classroom ออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ covid-19 Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มข.ผลิตเจลล้างมือคุณภาพสูงเพื่อป้องกันไวรัส ส่งมอบอธิการบดีเพื่อใช้ในการดูแลแลสุขภาพบุคลากร

“คณบดีเภสัชศาสตร์ มข.ย้ำพันธกิจหลักของเราคือการใช้ศักยภ …

คณะเภสัชศาสตร์ มข.ผลิตเจลล้างมือคุณภาพสูงเพื่อป้องกันไวรัส ส่งมอบอธิการบดีเพื่อใช้ในการดูแลแลสุขภาพบุคลากร Read More »

มข. ห่วงใย“พี่น้องคณะหมอลำ”สื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นใกล้ชิดชาวบ้าน จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา)

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หร …

มข. ห่วงใย“พี่น้องคณะหมอลำ”สื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นใกล้ชิดชาวบ้าน จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) Read More »

มข.แถลงมาตรการรับมือ COVID-19 (วันที่ 9 มี.ค. 63 )

สรุป เนื้อหาการแถลงมาตรการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัด …

มข.แถลงมาตรการรับมือ COVID-19 (วันที่ 9 มี.ค. 63 ) Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ร่วมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 มอบเจลล้างมือแก่ส่วนราชการ จ.หนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เห …

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ร่วมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 มอบเจลล้างมือแก่ส่วนราชการ จ.หนองคาย Read More »

ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ด่วน ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 459/2563 เรื่องมาตรการป …

ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 Read More »

ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน ไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา

“ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน    …

ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน ไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา Read More »

Scroll to Top