ประกาศ มข. (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) – 30 เม.ย. 64

ดาวน์โหลด pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย – 13 เม.ย. 64

[ ดาวน์โหลด PDF ]

ด่วน!! ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

[ ดาวน์โหลด pdf ] ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ปิดให้บริกา …

ด่วน!! ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย Read More »

ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 (8 ธ.ค. 63)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๕๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธัน …

ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 (8 ธ.ค. 63) Read More »

KKU Care : COVID-19 Relief Fund for Students ลงทะเบียนรับ10%ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่าย

KKU Care : COVID-19 Relief Fund for Students วันที่ 1 มิถุนาย …

KKU Care : COVID-19 Relief Fund for Students ลงทะเบียนรับ10%ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่าย Read More »

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ มข. (ฉบับที่ 811/2563) เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการส …

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

นศ. มข. เตรียมตัวให้พร้อม กรณีรับความช่วยเหลือจากกรณี COVID-19

ตามที่นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง …

นศ. มข. เตรียมตัวให้พร้อม กรณีรับความช่วยเหลือจากกรณี COVID-19 Read More »

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ภาคการศึกษาพิเศษ …

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Read More »

Scroll to Top