ประกาศ มข. (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๓ ธ.ค. ๖๔)

[ ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ]

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธ …

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More »

ราชกิจจานุเบกษา “ปลดล็อค” ให้มข. จัดหาวัคซีนสู้ภัยโควิด-19

               “ราชกิจจานุเบกษา” ออกประกาศ ข้อบัง …

ราชกิจจานุเบกษา “ปลดล็อค” ให้มข. จัดหาวัคซีนสู้ภัยโควิด-19 Read More »

ขอเชิญนักศึกษา มข. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

ขอเชิญนักศึกษา มข. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 …

ขอเชิญนักศึกษา มข. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 Read More »

มข. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรร …

มข. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งที่ 12/2564 Read More »

การใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ตาม มติ ครม. สำหรับบุตรข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์ถึง บุตรข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกค่าเทอม หากค่าเท …

การใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ตาม มติ ครม. สำหรับบุตรข้าราชการ Read More »

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายรัฐบาล

* ประกาศหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ * ลงทะเบียนได้ที่ …

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายรัฐบาล Read More »

มข.เปิดใช้หอพักที่ 20 เป็น Home isolation และ Self Quarantine สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

มข.เปิดใช้หอพักที่ 20 เป็น Home isolation และ Self Quarantine …

มข.เปิดใช้หอพักที่ 20 เป็น Home isolation และ Self Quarantine สำหรับนักศึกษาและบุคลากร Read More »

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาในสถาน …

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

Scroll to Top