อุดมชัย สุพรรณวงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2565  

        วันที่ 14 มกราคม  2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2565   Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565 เตรียมแผนการดูแลบุคลากรนักศึกษาในการระบาดรอบที่ 5  

        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565 เตรียมแผนการดูแลบุคลากรนักศึกษาในการระบาดรอบที่ 5   Read More »

อธิการบดีมาเป็นประธานอำนวยพรให้บุคลากรพร้อมมอบรางวัลประกวดสื่อส่งมอบความสุขในกิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

        วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารส …

อธิการบดีมาเป็นประธานอำนวยพรให้บุคลากรพร้อมมอบรางวัลประกวดสื่อส่งมอบความสุขในกิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย Read More »

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมหนองแวง คณะแ …

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองฯผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หารือแนวทางเพิ่มความสะดวกบุคลากรในการใช้สวัสดิการที่ดียิ่งขึ้น

        วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสาร …

อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองฯผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หารือแนวทางเพิ่มความสะดวกบุคลากรในการใช้สวัสดิการที่ดียิ่งขึ้น Read More »

6 มกราคม 2565 เชิญชวนบุคลากรเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนั …

6 มกราคม 2565 เชิญชวนบุคลากรเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น         Read More »

อธิการบดีเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

        วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ …

อธิการบดีเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 Read More »

อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัย 5 แห่งใน 4 ประเทศ ในพิธีเปิดการประชุมภายใต้โครงการUNESCO KNUE-UNITWIN  

        วันที่ 14 ธันวาคม2564 เวลา 13.00  ณ ห้องประชุม 101สถา …

อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัย 5 แห่งใน 4 ประเทศ ในพิธีเปิดการประชุมภายใต้โครงการUNESCO KNUE-UNITWIN   Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ผนึกศักยภาพ 2 องค์กรส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันโลกอนาคต

        วันที่ 14 ธันวาคม2564 เวลา 08.30-09.30 ณ ห้องประชุม 1 …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ผนึกศักยภาพ 2 องค์กรส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันโลกอนาคต Read More »

อธิการบดีเป็นประธานในพิธีชื่นชมยินดีบัณฑิตใหม่พร้อมกล่าวให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตวิทยาเขตหนองคาย

         วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม HK2217 อาคารเรียน …

อธิการบดีเป็นประธานในพิธีชื่นชมยินดีบัณฑิตใหม่พร้อมกล่าวให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตวิทยาเขตหนองคาย Read More »

Scroll to Top