ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

Avatar

มข.พานศ.“ลงแขกเกี่ยวข้าว” ถอดบทเรียนมรดกทางปัญญาจากชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ณ  แปลงนาของนางสมภาร ผาเป …

มข.พานศ.“ลงแขกเกี่ยวข้าว” ถอดบทเรียนมรดกทางปัญญาจากชุมชน Read More »

มข.ปั้นนศ.เป็นนักธุรกิจStartup จากนวัตกรรม Innovation Playground 2019

มข.เปิดรายวิชา พร้อมบ่มเพาะนศ.ให้เป็นผู้ประกอบการ Startup จาก …

มข.ปั้นนศ.เป็นนักธุรกิจStartup จากนวัตกรรม Innovation Playground 2019 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดKKU Road Showให้ความรู้ในเรื่องการรับเข้า มข.

 วันที่1พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดKKU Road Showให้ความรู้ในเรื่องการรับเข้า มข. Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 62

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 62 Read More »

Scroll to Top