เบญจมาภรณ์ มามุข

หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043 202204

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชม นิทรรศการงานศิลป์จากครอบครัวผู้รักในศิลปะ “ถักเส้นใยทอไออุ่น”

หนาวนี้ยังไม่คลาย ขอเชิญผู้สนใจ ชื่นชมลวดลายงานศิลป์ ใน นิทรร …

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชม นิทรรศการงานศิลป์จากครอบครัวผู้รักในศิลปะ “ถักเส้นใยทอไออุ่น” Read More »

นิทรรศการภาพสีน้ำ watercolor Exhibition นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก

ขอเชิญชมผลงานการสะบัดพู่กันสร้างสรรค์ ภาพสีน้ำ watercolor Exhibition อ.ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก ณ ตลาดต้นตาล

“ชีวิตสั้น แต่ศิลปะยาวไกล” อ.ประจำสาขาวิชาศิลปศึก …

ขอเชิญชมผลงานการสะบัดพู่กันสร้างสรรค์ ภาพสีน้ำ watercolor Exhibition อ.ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก ณ ตลาดต้นตาล Read More »

Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game)

ข่าวดี Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เปิดรับสมัครแล้ว

ด่วน ! Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ …

ข่าวดี Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เปิดรับสมัครแล้ว Read More »

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์/สังคม”

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์/สังคม”

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. จัด Workshop โครงการ “การสร้างนวั …

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์/สังคม” Read More »

มข. โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมกับคณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำ Bike Box มาใช้เพื่อความปลอดภัยในจราจร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมกับคณะวิจัยภาค …

มข. โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมกับคณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำ Bike Box มาใช้เพื่อความปลอดภัยในจราจร Read More »

ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง เจ้าของผลงานหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีดอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานสำหรับเกษตรกรและผู้ตรวจฟาร์ม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาFAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเปิดตัวหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีด ฯ จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

FAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จะจัดให้มีการประชุมสัมมนา การ …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาFAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเปิดตัวหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีด ฯ จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ติดตามความเคลื่อนไหวของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ผ่านทางคลื่นวิทยุ 103 มข. และ Facebook Live

ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียง เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู …

ติดตามความเคลื่อนไหวของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ผ่านทางคลื่นวิทยุ 103 มข. และ Facebook Live Read More »

“เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard

ขอชิญผู้ชื่นชอบบรรยากาศของการ ชม ชิม ช๊อป แบบอาร์ต ๆ มาพบกันในงาน “เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรร …

ขอชิญผู้ชื่นชอบบรรยากาศของการ ชม ชิม ช๊อป แบบอาร์ต ๆ มาพบกันในงาน “เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ Action plan

โรงพิมพ์ มข.นำผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้างาน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้างาน (Intelligent Learning)

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ Actio …

โรงพิมพ์ มข.นำผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้างาน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้างาน (Intelligent Learning) Read More »

6 อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับนักวิจัยชั้นนำโลก

6 อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับนักวิจัยชั้นนำโลก

6 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ Top 2% นักวิจัยอาชี …

6 อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับนักวิจัยชั้นนำโลก Read More »

Scroll to Top