ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ช่อง NBT

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2564
ภาพจาก สำนักข่าวช่อง NBT

Scroll to Top