ดีป้า จับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาสื่อการสอน “โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ” ส่งต่อคุณครูเพื่อเสริมความรู้ด้านดิจิทัลแก่เยาวชนทั่วประเทศกว่า 100,000 คน

สำนักข่าว : eduzones.com

URL : https://www.eduzones.com/2021/10/15/depa-smart/

วันที่เผยแพร่ :   15  ต.ค. 2564

Scroll to Top