มข.ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้เงินตราไทย

มข.ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้เงินตราไทย

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางมืองขอนแก่น บริเวณหัวมุมสี่แยก ถนนศรีจันทร์ ตัดกับถนนกลางเมือง ซึ่งกรมธนารักษ์ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาที่ราชพัสดุใจกลางเมืองขอนแก่นแห่งนี้ให้เป็น แหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราไทยและเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับชาว เมืองขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ได้ออกแบบและปรับปรุง อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้หมดสัญญาเช่าและสนาคารแห่งประเทศไทย ส่งคืนที่ราชพัสดุพร้อมอาคารให้แก่กรมธนารักษ์ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อการใช้งาน มีพื้นที่ สาธารณะรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน ที่จะได้เข้ามาร่วมใช้ พื้นที่ในใจกลางเมืองแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ภายในอย่างเท่าเทียม เพื่อคนทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design

โดยพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

กรมธนารักษ์ มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ โดยเฉพาะทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย เงินตราไทยสมัยต่าง ๆ  และทรัพย์สินมีค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ปัจจุบัน กรมธนารักษ์ มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย เหรียญกษาปณ์ และวิถีชีวิตชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

 

KKU congratulates Khon Kaen Province on the opening occasion of the Treasury Museum, a learning resource for Thai currency

 

https://www.kku.ac.th/11967

Scroll to Top