คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกับ คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

วันนี้ (17กันยายน 2564) เวลา 09.00-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ  คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการบริจาคโลหิตของคณะฯ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์     โอกาสนี้  ศ. ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมบริจาคโลหิตในกิจจกรรมดังกล่าวด้วย  ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 51 ราย ได้ยอดบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 20,400 ซีซี

(ภาพ/ข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล)

Scroll to Top