มข.เตรียมการฉีดวัคซีนให้นศ.เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ผลดีต่อการเปิดเรียน

        เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564    รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13/2564 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ ร่วมประชุมร่วมกับการออนไลน์ระบบ ZOOM  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์อย่างเป็นผลดี  ทั้งนี้จะได้มีการเตรียมการประสานความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่าสองหมื่นรายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร็ว ๆ นี้

        ทั้งนี้  เป้าหมายหลักของคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือการหาแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการ ทั้งในด้านระบบคอมพิวเตอร์  สถานที่ในการให้บริการการฉีดวัคซีน  ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ มุ่งดูแลประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนครอบครัวญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา และบุตร โดยมีการวางแนวทางเพื่อให้สามารถได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลดีปลอดภัยต่อการเปิดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   รวิพร  สายแสนทอง

 

Scroll to Top