มข.พัฒนาระบบรับรองทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นแบบให้กรมการแพทย์ขยายผลใช้ทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ :  21 ส.ค. 2564

มข.พัฒนาระบบรับรองทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นแบบให้กรมการแพทย์ขยายผลใช้ทั่วประเทศ – KKL ขอนแก่นลิงก์

สำนักข่าว : khonkaenlink.info

URL :  https://www.khonkaenlink.info/read/168871/

Scroll to Top