อว.เปิดตัว “ระบบดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด แบบแยกตัว” ผ่านแอปฯไลน์ นำร่อง รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564

อว.เปิดตัว “ระบบดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด แบบแยกตัว” ผ่านแอปฯไลน์ นำร่อง รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

สำนักข่าว :       thaipost.net

URL : https://www.thaipost.net/main/detail/111143

Scroll to Top