กิจกรรมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ สำนักงานอธิการบดี ส่งท้ายเดือน ก.ค. 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ หรือ กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น ซึ่งมีคุณวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิในครั้งนี้ พร้อมด้วยบุคลากรภายใน มข.  เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน  ณ  บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มอบพระพุทธรูป เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

 

Scroll to Top