นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ ชั้นปีที่ 2  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับอายุ 17-20 ปี ในการประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยผลงานมีชื่อว่า: “ความสุขเมื่อเยาว์วัย” ประเภทผลงาน: สื่อผสม  ขนาดผลงาน: 120 x 100 x 13.5  ซม.  วัสดุที่ใช้เป็นเศษวัสดุธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 3 สัปดาห์

นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล  ได้กล่าวถึงแนวคิดวิธีการออกแบบว่า ตนเองลองหลับตานึกย้อนกลับไปถึงวัยเด็ก คาดว่าภาพแห่งความทรงจำสีจางคงจะปรากฏชัดขึ้นเรื่อย ๆ ภาพที่เห็นนั้นคงจะเป็นภาพที่เรากำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนเล่นสนุกสนาน ไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใด ๆ วีรกรรมต่าง ๆ ที่เราสร้างขึ้น ล้วนต่างเป็นสิ่งที่เราเคยก้าวผ่านมาด้วยกันทุกคน สำหรับความทรงจำวัยเด็กที่ชอบที่ประทับใจคือ ตลอดช่วงชีวิตวัยเด็กมันเหมือนมีอะไรทำให้เรามีความสุขตลอดเวลาทำอะไรก็มีความสุขไปหมดไป เล่นกับดินกับทราย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำล้วนมีเเต่ความสนุกสนานไปหมดขอบคุณสำหรับความทรงจำที่งดงาม จึงได้เอาภาพที่นึกถึงในวัยเด็กมาสร้างงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมา

ภาพ : นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top