ชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย โควิด-19

ธารน้ำใจจากคนขอนแก่นสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นใจให้เจ้าหน้าที่ และ ผู้ป่วย รพ.สนามขอนแก่นแห่งที่ 1 (หอ 26 มข.)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับธารน้ำใจจากคนขอนแก่นที่มอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามขอนแก่นแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอพักที่ 26) สถานที่รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

เครือข่ายวิศว ฯ มอดินแดงต้านภัยโควิด-19
เครือข่ายวิศว ฯ มอดินแดงต้านภัยโควิด-19

…..เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคจากกลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำมา  สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามขอนแก่นแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอพักที่ 26) คือ เครือข่ายวิศว ฯ มอดินแดงต้านภัยโควิด-19 มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19  จำนวน 400 ชุด และ ชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย   โควิด-19  อาทิ 1) น้ำดื่ม 200 แพค  2) มาม่าคัพ บะหมี่ รสต้มยำกุ้ง 60 กรัม 10 ลัง  3) คนอร์คัพโจ๊กรสหมู (ถ้วย) 35 กรัม 10 ลัง  4) ทิชชูม้วน 10 ลัง  5) นมกล่องแมกโนเลีย 180 มล. 10 ลัง  รวมมูลค่า 28,580 บาท  รวมถึงผู้บริหาร  ไผ่ทองอพาร์ทเมนท์ และ ไพลินเรสซิเดนซ์ (ซ้อไผ่) มอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบกองทุนโควิด-19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท และยังมอบขนม 80 ชุด ให้บุคลากรและจนท.รพ.สนามด้วย

ชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย โควิด-19
ชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย โควิด-19

          รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ขอขอบคุณเครือข่ายวิศว ฯ มอดินแดงต้านภัยโควิด-19 ที่มอบชุด PPE สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นการแทนความห่วงใยและแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ในครั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน ขอบคุณชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จังหวัดขอนแก่น ที่มอบอุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามขอนแก่นแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอพักที่ 26) สถานที่รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวเพื่อดูอาการที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ และยังมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ ฯ เพื่อสมทบกองทุนโควิด-19 นำไปดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย 

รวบรวมข้อมูล / ข่าว  : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ   :  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.

 

 

 

Scroll to Top