มข. จับมือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สะท้อนวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์อีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จัดงาน “นิทรรศการการจัดแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาและเส้นทางการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ร่วมด้วย นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.อภิญญา อาษาราช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมแขกผู้มีเกียรติในเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

สำหรับ “นิทรรศการการจัดแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาและเส้นทางการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เพื่อเป็นการบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านงานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และ หนองบัวลำภู

นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นิทรรศการการจัดแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาและเส้นทางการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่น และเครือข่าย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในภาคอีสานทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และ หนองบัวลำภู โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด โดยเน้นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และรวบรวมองค์ความรู้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร้อยเรียงความเป็นมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเส้นทางของยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้ง 5 จังหวัด โดยนิทรรศการนี้เป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ชม และมีเรื่องราวที่น่าสนใจของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

อ.อภิญญา อาษาราช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการการจัดแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาและเส้นทางการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในด้านศิลปะ และงานสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวคิดในการออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์ได้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นไปที่อัตลักษณ์เด่นชัด โดยเฉพาะไดโนเสาร์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น อาทิ ลายผ้า โลโก้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของเกลือ บรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม เสื่อกกที่มีลวดลายของไดโนเสาร์

อ.พัชรินทร์ สังข์ขาว นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า นิทรรศการในครั้งนี้เป็นโอกาสดีในการนำเสนอผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาวอีสาน โดยเฉพาะแนวคิดของการออกแบบได้นำเสนอในเรื่องของการ “พัน” และการ “ผูก” ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของชาวอีสาน ซึ่งนำจุดเด่นนี้มาใช้ในส่วนของการออกแบบโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่จัดแสดงในนิทรรศการ พร้อมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับลายผ้าซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทานที่ผู้ประกอบการภายในจังหวัดขอนแก่นได้ทอขึ้นมา ถือเป็นการนำจุดเด่นมานำเสนอได้อย่างลงตัวและสะท้อนอัลักษณ์ของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี

– ชมภาพเพิ่มเติมคลิก –
Scroll to Top