ฝ่ายกิจการพิเศษ มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระ

มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร และประชาชนทั่วไป ในวันพระใหญ่ของทุกเดือน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษร่วมกับกองคลังและกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ หรือ กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น ซึ่งมีคุณวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิในครั้งนี้ พร้อมด้วยบุคลากรภายใน มข. และประชาชนที่ทราบข่าว เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน  ณ  บริเวณห้องโถง ขั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ “การสวดมนต์” หากทำเป็นประจำและมีเวลาลงตัวที่แน่ชัด เรียกว่า “วัตร” พระสงฆ์ท่านเรียกว่า “ทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น” การที่เราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเพราะว่า มนต์นั้นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า และเหล่าพระอริยสงฆ์ในรูปแบบบทสวด เป็นการฝึกจิตภาวนาให้จิตนิ่ง พัฒนาปัญญาให้รู้แจ้งมากขึ้น จึงเป็นการเกิดบุญทางหนึ่ง เพราะจิตเกิดปัญญาที่เห็นถูกต้องตรงความเป็นจริงแล้ว ย่อมนำไปสู่การคิดดี พูดดี และทำดี

หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มอบพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตัก 5 นิ้ว ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 12 องค์ เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Scroll to Top