โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว: facebook: NationTV 22

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น . #ราชกิจจา #พระบรมราชโองการ #Nationtv22 .

URL :

https://www.facebook.com/359255107449/posts/10160004784722450

วันที่เผยแพร่: 30 พ.ค. 2564

Scroll to Top