โปรดเกล้าฯ “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ราย มีผล 25 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

สำนักข่าว: komchadluek.net

โปรดเกล้าฯ “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ราย มีผล 25 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

URL : https://www.komchadluek.net/news/politic/468501

วันที่เผยแพร่: 30 พ.ค. 2564

Scroll to Top