โปรดเกล้าฯ “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว: bangkokbiznews.com

โปรดเกล้าฯ “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

URL : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940831

วันที่เผยแพร่: 30 พ.ค. 2564

Scroll to Top