โปรดเกล้าฯ “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว: khao24h.net

โปรดเกล้าฯ “ณรงค์ชัย อัครเศรณี” นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

URL : https://khao24h.net/share/news-22-2-66a1064c5f3385bb001363ed95476812

วันที่เผยแพร่: 30 พ.ค. 2564

Scroll to Top