ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 8/2564 อธิการบดีย้ำคณะ ชวน นศ บุคลากร  ลงแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ 24  พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 8/2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเลขานุการที่ประชุม ในการนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Rankings (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การฉีดวัคซีน covid-19

โดยในประเด็น การฉีดวัคซีน covid-19 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเน้นย้ำ ให้คณบดีแต่ละคณะ จัดตั้งทีมบุคลากร นักศึกษา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร นักศึกษา ทุกคนลงทะเบียนใน แอปพลิเคชัน หมอพร้อม

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“กระทรวงสาธารณสุขจะมีการเปิดให้บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนการฉีดวัคซีน covid-19 ผ่าน แอปพลิเคชัน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างนี้อยากให้ท่านคณบดีรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หรือจัดตั้ง ทีมทั้งบุคลากรและนักศึกษาเพื่อทำให้ทุกคน มีแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ในอุปกรณ์ของตนเอง  เพื่อให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนตาม วัน เวลาที่กำหนด  นอกจากนี้ ขอให้บุคลากรเข้าไปยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของตนเองใน https://i.kku.ac.th/ เพื่อให้มีชื่อ และ ข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อสิทธิ์รับวัคซีนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์”

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเลขานุการที่ประชุม

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า  ช่องทางหมอพร้อมถือว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุด ง่ายที่สุด และ เร็วที่สุด ฉะนั้นอยากให้คณะช่วย ย้ำบุคลากรให้รีบเช็คว่าตนเอง อยู่ในสิทธิ์ของกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงหรือไม่ หากเป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถจองฉีดวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชัน หมอพร้อมได้เลย นอกจากนี้ ญาติพี่น้องของบุคลากร อยากให้เข้าไปตรวจสอบ และ ลงทะเบียน  เช่นกัน  โดยผู้ที่ลงทะเบียน คาดว่าจะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนเดือนสิงหาคม

“วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทุกคนทั้งประเทศจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนการฉีดวัคซีน ฉะนั้นอยากแนะนำให้ทุกคนลง แอปพลิเคชัน หมอพร้อม ไลน์หมอพร้อม และลงทะเบียนตัวเองเอาไว้ เมื่อถึงวันที่ 31 ให้พร้อมจองการฉีดวัคซีนได้เลย ตอนนี้ขอให้มีแอปพลิเคชัน ในโทรศัพท์ของตนเองไว้ดีที่สุด และเมื่อได้คิวหมอพร้อม ในระดับประเทศจะมีข้อมูลของเรา ซึ่งจะได้รับวัคซีนอย่างแน่นอน”

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง  ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีน covid-19 เริ่มแรกให้ท่านทำการ เพิ่มเพื่อน (Add
Friend) หมอพร้อม ผ่าน LINE Official Account v.2 หรือสแกน QR Code รูปภาพด้านล่าง จากนั้นทำการลง ทะเบียนเพื่อใช้งาน

Scroll to Top