27มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021″มหิดล” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา”มาเดี่ยวยืน 1 ราชภัฏ “มทร.อีสาน” ที่ 1 ราชมงคล “มหานคร” ครอง 1 เอกชน

สำนักข่าว : eduzones

  “มหิดล” ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยังโดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ ด้าน”ราชมงคลอีสาน” ก้าวยืนที่ 1 ของกลุ่มราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ปีนี้ “ม.เทคโนโลยีมหานคร” ขึ้นครองอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021  ในส่วนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

URL : https://www.eduzones.com/2021/04/10/scimago-institutions-rankings/

 วันที่เผยแพร่ : 10 เม.ย. 2564

Scroll to Top