มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยภายในงานได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔  ต่อมานายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี

จากนั้นได้ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย

Scroll to Top