เชื้อโรคอะไรก็ไม่หวั่นกำจัดให้เรียบด้วย “เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน Prozone”

เชื้อโรคอะไรก็ไม่หวั่นกำจัดให้เรียบด้วย“เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน Prozone”
| Innovation Cafe EP 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จับมือ อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ หรือ iwater พัฒนาเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนเพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรคและไวรัส โดยเฉพาะโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอของโรคโควิด-19 มั่นใจกับนวัตกรรมการกำจัดเชื้อโรคที่ใช้ได้ทั้งในการแพทย์ และประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และโรงแรม รวมถึงต่อยอดสู่ครัวเรือนในอนาคต

Scroll to Top