กองสื่อสารองค์กร มข.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิกรม กรมดิษฐ์ ขับเคลื่อนองค์กรผ่านการสื่อสาร สร้างธุรกิจ อมตะนคร หมื่นล้าน จนประสบความสำเร็จ

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนา ใน โครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมี อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก  คุณวิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจและนักเขียนชาวไทย ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  ประเด็นการบริหารจัดการองค์กร และ การจัดการการสื่อสารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยมี นางเบญจมาภรณ์  มามุข และ   นางสาววัลยา  ภูงาม   ดำเนินรายการ ในการนี้มีบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม  รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงแรมภูวนาลี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณ คุณวิกรม กรมดิษฐ์  เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินชีวิต วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร  และ การบริหารการจัดการการสื่อสารองค์กร นอกจากนี้การมาสัมมนายังเป็นโอกาสดีที่บุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้มารวมตัวเพื่อฟังแนวคิดนโยบาย ที่ได้รับต่อมาจากผู้บริหาร เพื่อที่จะได้เดินทางไปในทิศทางเดียวกัน

“ทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับคุณวิกรม มักได้ความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจเสมอ ฉะนั้นการพูดคุยในครั้งนี้จึงต้องการให้น้อง ๆ ได้ทราบแง่มุมในการใช้ชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกคนของประเทศไทย พร้อมทั้งทราบถึงแนวคิด วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในระดับหน่วยงาน  กองสื่อสารองค์กรถือว่าเป็นกองที่สำคัญ ที่จะนำนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง การปฏิบัติจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดการสื่อสาร  ฉะนั้นการมาสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการตอบโจทย์เน้นย้ำความเข้าใจว่า เราจะทำอะไรร่วมกัน ต้องปรับประเด็นใดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  และยังทำให้อาจารย์ทราบความคิดเห็นต่าง ๆ จากน้อง ๆ ผู้ปฏิบัติงาน”

          อ.ณัฐสมล  กล่าวต่อว่า “ในการทำงานน้อง ๆ ทุกคนจะจริงจังมากเราแทบจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเหมือนคนอื่น จะสังเกตว่าการทำข่าวจะไม่ได้ทำเฉพาะเวลาทำงานเท่านั้น แต่ต้องมีการทำงานนอกเวลา เมื่อมีเรื่องด่วนเข้ามาจะเห็นว่าน้อง ๆ ต้องทำงานนอกเวลามากกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นการที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ จึงเป็นเหมือการมาพักผ่อน พร้อมทั้งได้พูดคุยกันในข้อปัญหาต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็น KPI อีกตัวที่ตอบโจทย์ว่า อะไรที่เราจะต้องทำร่วมกัน อะไรที่นำพากองเราไปข้างหน้า เชื่อว่าการสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต แนวทางนำไปปรับใช้ในการทำงาน ขับเคลื่อนกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจและนักเขียนชาวไทย ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ประเด็นการบริหารจัดการองค์กร และ การจัดการการสื่อสารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

ในช่วงการพูดคุยผู้ดำเนินรายการได้สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดในการใช้ชีวิต รวมไปถึง แนวทางการบริหารการสื่อสารในองค์กรขนาดใหญ่ อย่าง บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ในฐานะ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) ได้เปิดเผยว่า บริษัทแม่ หรือ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) มีพนักงาน 150 คน บริษัทในเครือ 40 บริษัท พนักงานหลายร้อยคน การบริหารด้านการสื่อสาร ใช้หลักการสำคัญ 2 ข้อ คือ ข้อแรกเน้นการวางเป้าหมาย กำหนดนโยบายบริษัทให้ชัดเจน โดยระบุเป็นระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น  สองมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพนักงานด้านการทำงานกันเป็นประจำทุกอาทิตย์ ให้ทราบถึงปัญหา เพื่อที่จะได้แก้ไขอย่างตรงจุด

“เราพูดคุยกันเป็นประจำ เช่น เรามี weekly ทุกอาทิตย์ มีการประชุมอาทิตย์ละครั้ง หรือ 2 อาทิตย์ครั้ง กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  วิธีการประชุม คือ ให้บุคลากรสร้างหัวข้อที่เขาจะพูด ต่อจากนั้นจะให้พูดคุย แสดงข้อคิดเห็นของเขา ซึ่งเราจะนั่งฟังก่อน เมื่อฟังเสร็จแล้วจะปรึกษากันว่าเรามีความเห็นกับเขาอย่างไร ที่จะทำให้งานไปสู่เป้าหมาย หรือ จะแก้ปัญหาในจุดนั้นอย่างไร เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างถูกต้อง”

          “นอกจากนี้ในองค์กรที่เล็กลงมาแต่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ องค์กรครอบครัว จะประชุมเดือนละครั้ง คุยกันเป็น family meeting ซึ่งคุยกันมากว่า 40 ปีแล้ว การพูดคุยกันทำให้น้อง ๆ ไม่แตกแถว เป็นกลุ่มก้อนและไม่เคยต่อว่าน้อง ๆ ต่อหน้าใครหรือใช้อารมณ์ family meeting มีทุกเดือน เราจะมาสื่อสารกัน มีการหมุนเวียนกันเป็นประธาน  ทุกคนจะต้องสร้างหัวข้อ มีประเด็นปัญหาที่อยากจะนำมาพูดคุย ในระดับหลานหรือเหลนจะประชุม 3 เดือน ครั้ง เดินทางไปเที่ยวด้วยกันปีละครั้ง ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าทัวร์ การที่เราได้เดินทางรวมกัน 3- 5 วัน ทำให้เกิดการสื่อสารของครอบครัว ฉะนั้นคนในครอบครัวจะไม่แตกแถว ไม่มีปัญหา และ ทุกคนจะเรียนดี หลังจากนั้นเราจะมอบรางวัล เหมือนที่บริษัทหากใครทำดีผมก็จะให้สร้อยทอง ซึ่งจิตวิทยาการสื่อสารระหว่างการพูดคุยกับคนในองค์กรในบทบาทผู้บังคับบัญชา และ บทบาทผู้นำองค์กรส่วนครอบครัว ไม่แตกต่างกัน มีหลักการ คือ ประการแรกเราต้องมีน้ำใจ  มีความรัก มีเมตตา มีความหวังดีให้เขา สองเราต้องพูดสิ่งที่เราต้องการให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไร เช่น ในครอบครัว เราต้องการให้เขาเป็นคนดี เรียนเก่ง ประสบความสำเร็จ เมื่อเป็นเช่นนั้นเป้าหมายของเขาก็จะชัดเจนเช่นกัน”

          คุณวิกรม กล่าวเสริมว่า “เราต้องการให้องค์กรมั่นคง  จึงตั้งชื่อ อมตะ เรามีปรัชญา All Win  โดยมีแนวคิดว่า เราทุกคนจะต้องได้ คนอื่นก็ต้องได้ และไม่สร้างผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โลก สังคม ทุกวันนี้มีคนที่ทำงานอยู่ในอมตะโดยตรง 330,000 คน และคนที่อยู่รอบข้างอมตะในนิคมประมาณ ล้านกว่าคน เรามีความคิดว่าคนในนิคมจะต้องมีชีวิตที่ดีด้วยระบบต่าง ๆ เช่นเรามีระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่มีน้ำเสียไหลออกจากเมืองเรา หรือ การนำขยะมาทำเป็นไฟฟ้า ขณะเดียวกันเมื่อเรามีก็แบ่งปันให้คนรอบข้างในรูปแบบมูลนิธิ ไม่ว่าจะเป็น การให้ทุนการศึกษา ดูแลสิ่งแวดล้อม ศิลปะ ฉะนั้นในการทำงาน การบริหาร เราจะต้องมีความคิดว่า เราต้องรักเขา เราต้องดูแลทุกคน แม้ว่าคนที่เราดูแลนั้นไม่มีผลประโยชน์ต่อเราก็ตาม วันนี้ต้องยอมรับว่าเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแต่เป้าหมายเราไม่เปลี่ยน นโยบายต้องเพิ่มเติมขึ้นให้มั่นคงจากประสบการณ์ เป้าหมาย คือ หนึ่ง จะต้องมีความมั่นคง สอง ต้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สาม ต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์อย่างเดียว ฉะนั้นเราจึงอยากตั้งเมืองของเราทุกเมืองให้ All Win  เป็นเมืองอมตะตลอดไป”

          ในช่วงท้าย คุณวิกรม ได้กล่าวถึงแนวคิดในการขับเคลื่อนตนเองและองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าว่า สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คือการเข้าใจรายละเอียดและความเป็นจริงของโลก  โดยต้องรู้ว่าตนเองมีศักยภาพอย่างไรต่อโลกใบนี้ วางเป้าหมายให้ชัดเจน และ ต้องมีความพยายาม ทุ่มเทไปสู่เป้าหมาย

“เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ ฉะนั้นผมอยากให้เราทุกคนเข้าใจโลกใบนี้ว่าใหญ่ขนาดไหนและมีอะไร เพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจต้องเรียนต้องรู้ในสิ่งที่เป็นโลกใบนี้ การเรียนภูมิศาสตร์ไม่ใช่เรียนเฉพาะประเทศไทยต้องเรียนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทั้งโลก มองโลกใบนี้ให้เป็น ต่อมา ต้องถามตนเองว่าเราสามารถแข่งขันหรือทำอะไรกับโลกใบนี้ได้บ้าง ลำดับสุดท้าย เราต้องเรียนรู้อย่างตั้งใจ คนไทยมีความตั้งใจต่ำมาก ไม่สนใจเทคนิค หรือ การค้นคว้าความรู้  ไม่โฟกัส จึงทำให้ไม่มีผลงานเด่นชัด ฉะนั้นถ้าเรามองโลกใบนี้ให้เป็นเป้าหมาย พยายาม ทุ่มเท อย่ากลัวที่จะศึกษาสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี แม้จะยากแต่เราจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอน” ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้โครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมภูวนาลี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะด้านการสื่อสารองค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน  พร้อมรับฟังนโยบายในด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานด้านการสื่อสารองค์กรอย่างมีเอกภาพต่อไป

ภาพ : โครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

 

Scroll to Top