มข.ชูสมาร์ทฟาร์มยกระดับการเกษตร ดึงระบบ IoT รวมทั้งระบบการบริหารจัดการฟาร์ม ลดต้นทุน

มข.ชูสมาร์ทฟาร์มยกระดับการเกษตร ดึงระบบ IoT รวมทั้งระบบการบริหารจัดการฟาร์ม
ลดต้นทุน ได้อาหารปลอดภัยหวังต่อยอดโครงการ E-san Organics

Scroll to Top