มข.ให้การต้อนรับ น้อง ม.ปลาย รร.ธาตุพนม สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนธาตุพนม ในโครงการศึกษาดูงานห้องเรียน Smart Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 32 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้น คณะครู และนักเรียน โรงเรียนธาตุพนม ได้เดินทางไปเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยของน้อง ๆ ม.ปลาย และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

Scroll to Top