“ไม่ใช่ตัวแม่ แต่เป็นตัวท็อป” ทีม นศ.จาก COLA KKU & SC KKU และเพื่อน คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับโล่และเงินรางวัลในเวทีประกวด “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

    วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทีม “ไม่ใช่ตัวแม่ แต่เป็นตัวท็อป” นักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและเพื่อนต่างคณะ ที่สามารถคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม และ รางวัลใหญ่ที่สุดของการแข่งขัน Thailand’s SDGs Hackathon คือ รางวัลชนะเลิศ “Top of The Top” พร้อมรับโล่และเงินรางวัลจากเวทีประกวด “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
     โครงการ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากงาน “ก้าวพอดี” ที่ สศช. จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยได้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ชนะการผลิตวีดิทัศน์สั้นที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งมีผู้สนใจร่วมส่งวีดิทัศน์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 150 ทีม และได้มีการคัดเลือกจนกระทั่งได้ 10 ทีมสุดท้าย (มิติละ 2 ทีม) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Incubation Programme เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs รวมถึงการผลิตสื่อและทำคอนเทนต์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาผลงานและนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบสุดท้าย เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี
สมาชิกในทีม “ไม่ใช่ตัวแม่ แต่เป็นตัวท็อป”  ได้แก่
1.นายอรปรียา รุ่งรัตน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.นายชฎารัตน์ อับไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.นายภัทรดา ผาเหลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากผลงานในชื่อเรื่อง “Fast Fashion” การที่เราซื้อเสื้อผ้าตามเทรนด์ และการเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยครั้ง ใส่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อโลก โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) และรางวัลชนะเลิศ Top of The Top ซึ่งคัดเลือก 1 ทีม จากผู้ชนะเลิศทั้ง 5 มิติ
“ต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ใหญ่มาก ตอนที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 10 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 150 ทีม ทั่วประเทศ รู้สึกดีใจมาก ผ่านด่านแรกมาได้ทีมเราก็ถือว่าสุดยอดมากแล้ว หลังจากนั้นเราก็มีกำลังใจขึ้นมา วางแผนทำการบ้านทุกอย่างมาดี ทีมเราเข้ารอบมาได้กันขนาดนี้ก็ขอทำเต็มที่ให้ดีที่สุด จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในมิติด้านสิ่งแวดล้อม และรางวัลใหญ่ที่สุดของการแข่งขัน Thailand’s SDGs Hackathon คือ รางวัลชนะเลิศ “Top of The Top” ต้องขอบคุณเพื่อนในทีมที่สู้กันจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้” นายอรปรียา รุ่งรัตน นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าว
ขอบคุณภาพข่าวจากเพจ สภาพัฒน์
______________________________
We groom future public service leaders!
______________________________
Scroll to Top