เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเยือน มนุษย์ – สังคม มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ความสัมพันธ์ประเทศไทย – สเปน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน ประกอบด้วย ดร.อาทิตย์ จิตรโท ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอกภาษาสเปน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย และอาจารย์ดาริกานต์ โคตรชนะ และบุคลากร ต้อนรับนายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (H.E. Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมรับประทานอาหาร หารือความร่วมมือ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนและคณะฯ
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3218 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อ ความสัมพันธ์ประเทศไทย – สเปน โดยมีท่านเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสเปนแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปน โดยครอบคลุมหลายหัวข้อ เช่น การค้าระหว่างประเทศ การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ราชอาณาจักรสเปน
การบรรยายนี้ไม่เพียงเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมสเปนจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมสเปน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ศักยภาพและมีคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรู้การบูรณาการทักษะความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น เช่น ศิลปะการแสดง อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย และขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายมา ณ โอกาสนี้
ข่าว : กลุ่มการต่างประเทศ
ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร
Scroll to Top