ชุมนุมดูนกและศึกษาธรรมชาติ จัดกิจกรรมค่ายรักษ์นก ดูนกและศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

วันที่ 27-28 มกราคม 2567  ชุมนุมดูนกและศึกษาธรรมชาติ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายรักษ์นก ดูนกและศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่างๆ เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยมีที่ปรึกษาชุมนุม คือ ผศ.ดร. วังวร สังฆเมธาวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนางสาวสุภาพร เทียมวงศ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในโครงการดังกล่าว มีการเดินป่าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางต่างๆ  และดูนกในพื้นที่อุทยาน พบนกทั้งสิ้นประมาณ  110 ชนิด ตัวอย่างเช่น  นกขุนแผน นกขุนแผนหัวแดง นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานด่างท้องดำ นกกะรางหัวหงอก นกปีกลายสก๊อต นกพญาไฟใหญ่ นกปรอดเล็กตาขาว เป็นต้น

 

Scroll to Top