..เลื่องลือก้องเกียรติงาม ขอนแก่นนามก้องปฐพี! นศ.มข.คว้าแชมป์ ประกวด R2M ได้ 2 ทีมตัวแทนอีสาน มุ่งภารกิจผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปีที่ 11

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวด  “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 11 รอบระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในช่วงพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม ณ Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน 5 ท่าน ดังนี้

1) ดร.ทินกร รสรื่น ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

2) คุณสุรทิน ธำรงค์พันธวนิช ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทธำรงไทยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

3) คุณปฤษฎา หิรัญบูรณะ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4) คุณภวัต ตันสุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนธุรกิจและการตลาดและการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

และ 5) คุณฐิติพันธ์ ทับทอง ตำแหน่ง Head of Creative บริษัท Brilliant & Million (B&M), Publicis Groupe Thailand ศิลปิน NFT ไทยในเวทีระดับโลก NFT.NYC 2022

ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ได้แก่ ทีม 123 ปลาฉลามขึ้นบก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัย : ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในระดับเบื้องต้น โดยมี รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 5 คน ดังนี้ 1) นายสกุลชัย ตันตระบัณฑิตย์ 2) นายธนาทร ปินะพัง 3) นายณัฐดนัย บุญก้อน 4) นายอัมรินทร์ เจริญสุข และ 5) นางสาวณัชชา อินพินิจ

ทีม 123 ปลาฉลามขึ้นบก

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ได้แก่ ทีม Honey Toast จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัย : ฟิล์มไบโอพลาสติกที่ละลายน้ำได้-คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

โดยมีนักศึกษาจำนวน 5 คน ดังนี้ 1) นางสาววิภาดา อ่อนเนตร  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2) นางสาวสาธิตา อินสุธา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 3) นายปฏิภาณ พิมพ์โพธิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) นายยศกฤต พลการ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5) นายพันธกานต์ ไสบาล      นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีม Honey Toast

นักศึกษาทีม 123 ปลาฉลามขึ้นบก เปิดเผยว่า “หลายคนคิดว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายที่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการแต่จริงๆแล้วมะเร็งสามารถรักษาหายได้ ตรวจก่อน รู้ก่อน ก็สามารถรักษาได้ทันเวลา ทีมพวกเราจึงเล็งเห็นว่า งานวิจัย “ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในระดับเบื้องต้น” โดย รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ คือนวัตกรรมที่มีอิมแพ็คต่อสังคม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนได้ ซึ่งการประกวด R2M เป็นเวทีแห่งโอกาสที่ให้พวกเราได้ฝึกฝน และเปิดโลกให้ได้รู้ว่างานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีศักยภาพสูงมาก จึงอยากชวนพี่ๆน้องๆนักศึกษาที่สนใจการแข่งขันแผนธุรกิจ แผนการตลาด และมีพี่ๆสต๊าฟใจดีคอยให้ความช่วยเหลือ สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมที่อุทยานวิทยาศาสตร์ได้ค่ะ”

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 2 ทีมที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในรอบระดับประเทศ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 ต่อไป

 

ข่าว : ณัฐกานต์

ภาพ : นภดล

Scroll to Top