มข. ร่วม บียอนด์กรีน MOU แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและโซเดียมไอออนสำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า หนุนพลังงานสะอาด หวังสร้างฐานแบตเตอรี่โลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการผลิตและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและโซเดียมไอออนสำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ์ กรรมการบริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง ในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อนำผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ภายใต้แบรนด์ kkUVolts รวมถึง พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน ขยายไปยังธุรกิจรถกอล์ฟไฟฟ้าและรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้มีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมงาน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีองค์ความรู้ มีนักวิจัย เพื่อตอบสนองสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านพลังงานทางเลือกอย่างแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและชนิดโซเดียมไอออน ซึ่งใช้ทรัพยากรหลักจากแกลบและแหล่งแร่ ที่มีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศ ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  เมื่อผนวกกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่อย่าง รองศาสตราจารย์นงลักษณ์  มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่  จึงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง อาทิ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด  เช่นเดียวกับวันนี้ที่ได้มีโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด   ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจรถกอล์ฟไฟฟ้าอันดับหนึ่งของไทยและรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเชื่อว่าเมื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแบตเตอรี่จากพลังงานธรรมชาติของโลกได้ในอนาคต

“ ก่อนหน้ามหาวิทยาลัยที่ได้บันทึกข้อตกลงกับเอกชนรายหนึ่งโดยได้นำแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนไปใช้กับรถแข่ง ปรากฏว่าได้ผลยอดเยี่ยมมาก แสดงให้เห็นว่านักวิจัยของเรามีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง รวมทั้งคุณภาพแบตเตอรี่ก็มีความปลอดภัยและศักยภาพสูง  ฉะนั้นจึงเป็นที่มาสำคัญการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท บียอนด์ กรีน เบื้องต้นทางบริษัทต้องการแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน 2,000 ชุด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมจากแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนร่วมกัน  โดยได้รับเกียรติจากท่านอุตสาหกรรมจังหวัด และประธานหอการค้ามาเป็นสักขีพยาน  ซึ่งเมื่อเอกชนกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ ผนึกความร่วมมือกัน ผลดีจะเกิดแก่ประชาชนไทย  ที่จะได้ใช้นวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ ราคาถูก  หวังว่าความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายจะทำให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”

คุณศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ์ กรรมการบริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด  กล่าวว่า  บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ยุคใหม่ชั้นนำของประเทศ ไปใช้สำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้าของบริษัท ฯ ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจรถกอล์ฟไฟฟ้าอันดับหนึ่งของไทยและรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย มากกว่า 30 ปี บริษัทมีความต้องการแบตเตอรี่คุณภาพ ผลิตได้เองในประเทศ โดย นักวิจัยในประเทศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่มีความปลอดภัยและมาตรฐานสูง พัฒนาศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีของคนไทย  เป็นปรากฏการของชาติไทยที่ผลิตแบตเตอรี่ชนิดกรีนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์กับรถกอล์ฟ สำหรับกรอบความร่วมมือนี้บริษัทต้องการแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ราว 2,000 ชุดต่อปี รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนร่วมกัน บริษัท ฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมบันทึกข้อตกลง กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลักดันธุรกิจแบตเตอรี่ไทยให้ไกลเข้าสู่ตลาดโลกในอนาคต

 

ข่าว / ภาพ : จิราพร  ประทุมชัย

KKU joins Beyond Green by entering an MOU for producing lithium-ion and sodium-ion batteries for electric golf carts that run on clean energy

https://www.kku.ac.th/15979

 

Scroll to Top