มข.ร่วมงาน เปิดสำนักข่าวสืบสวนไทย อีกหนึ่งสื่อช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานเปิดตัวสำนักข่าวสืบสวนไทยและสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณสุพจน์ ดำรงเลิศตระกูล บรรณาธิการสำนักข่าวสืบสวนไทยให้การต้อนรับ ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ สำนักงานข่าวสืบสวนไทย ได้จัดงานวันเปิดตัวสำนักข่าวสืบสวนไทยและสำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อที่มีหน้าที่รับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ประสานงานสนับสนุนข้อมูลกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงฝ่ายความมั่นคง ในด้านการข่าวเชิงสืบสวน เพื่อช่วยเหลือ และ ยับยั้งความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไป

Scroll to Top